Haringparty 2020

Haringparty Deurningen 2020

Vanwege de bekende maatregelen rondom het coronavirus was het afgelopen jaar niet mogelijk een Haringparty te organiseren zoals gewoonlijk. De organisatie hield zich niet gevangen voor dit virus en bedacht een alternatieve online-veiling.

Op 26 juni 2020 werden op  5 verschillende locaties mensen (uiteraard binnen de op dat moment geldende regels) ontvangen en konden mensen ook vanuit huis meegenieten.

Het vaatje werd weer op de ouderwetse manier met paard en wagen binnen gebracht bij online veilinglocatie Pelle’s door Bennie Kroeze en z’n assistent Debby, waarvoor hierbij dank!

Ook Luuk Scheffer bedankt voor je technische bijdrage!

Het vaatje werd dit jaar gewonnen door Frank Hekman van Hekman Suelmann Accountants, Frank gefeliciteerd!

Op deze (online) manier hebben we een mooie opbrengst van maar liefst ruim € 6.000,- binnen gehaald.

Tevens was er een bedrag van € 2.000,-  welke beschikbaar is gesteld door Louis Golbach bij zijn afscheidsreceptie bij Acmaa.

Na aftrek van extra kosten dit jaar hebben we een bedrag van € 5.500,- uitgekeerd. Het overige bedrag blijft beschikbaar voor toekomstige goede doelen.

We hadden vanaf 26 juni nog de hoop om de gehonoreerde aanvragen gezamenlijk op een avond uit te keren, zoals gewoonlijk.

Echter ziet het er niet naar uit dat we dit nog kunnen doen dit jaar. Vandaar dat een afvaardiging van onze organisatie zaterdag 5 december j.l. een 8-tal cheques heeft overhandigd aan diverse instellingen binnen Deurningen.

Diverse cheques

De volgende instellingen /verenigingen mochten een mooi bedrag op deze sinterklaasdag ontvangen:

  • Carnavalsvereniging De Nettelkörnkes t.b.v.  55-jarig jubileum in dit jaar;

  • D.S.V.D. afdeling voetbal voor project Wi’j Bint Deurning’n jeugdvoetbal;

  • D.S.V.D. afdeling handbal t.b.v.  nieuwe doeltjes, ladders, springtouwen, balansmaterialen, hordes, etc;

  • Vincentiusvereniging Deurningen voor de minder bedeelden;

  • Hades Jeugdbeweging t.b.v. EHBO materialen;

  • Toneelverening De Plaank’n Spöllers Deurningen voor aanschaf nieuwe gordijnen;

  • Oranje Comité Deurningen voor aanschaf nieuwe vlaggen en houders t.g.v. 75 jaar vrijheid;

  • Welzijn Ouderen: extraatje voor haar leden ivm eenzaamheid t.g.v. corona.

We wensen allen veel succes met de goed bestede bedragen.

Tevens willen hierbij iedereen bedanken voor hun bijdrage aan deze geslaagde dag en natuurlijk ook allen die een financiële bijdrage hebben gedaan, bedankt!

Hopelijk kan er volgend jaar weer een “ouderwetse” Haringparty Deurningen plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte.

Blijf gezond en hopelijk tot volgend jaar!