Privacyverklaring

We vinden uw privacy belangrijk, mede daarom is Haringparty Deurningen zeer duidelijk en open over de manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Op deze pagina vindt u onze privacyverklaring, deze is van toepassing op alle producten en diensten die verband houden met deze verklaring of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen.

Informatie op de website.
Op haar website informeert Haringparty Deurningen u over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt met zorg samengesteld, maar de juistheid, actualiteit, nauwkeurigheid, geldigheid en volledigheid van de getoonde informatie en van de informatie waarnaar op de website wordt verwezen kan niet door Haringparty Deurningen worden gegarandeerd. Ook kan Haringparty Deurningen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Haringparty Deurningen kan op elk moment informatie op de website wijzigen of aanvullen, hiervoor hoeft zij geen voorafgaande mededeling te verzenden.

Informatie, producten en diensten van derden.
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Haringparty Deurningen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Haringparty Deurningen uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Haringparty Deurningen geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Haringparty Deurningen is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van toegang tot of gebruik van deze websites, dan wel voor de toegang of het gebruik van informatie, producten of diensten van derden. De hyperlinks en verwijzingen worden u slechts aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Welke persoonsgegevens kan Haringparty Deurningen van u verwerken?
Haringparty Deurningen kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Haringparty Deurningen, en/of omdat u deze zelf aan Haringparty Deurningen heeft verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een formulier via onze website of doordat u op enige wijze uw belangstelling voor Haringparty Deurningen kenbaar maakt of contact heeft met Haringparty Deurningen. Haringparty Deurningen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Gegevens over uw activiteiten op onze websites
– Internetbrowser, apparaat type en schermresoluties
– Overige persoonsgegevens die U actief verstrekt

Waarom verwerkt Haringparty Deurningen uw persoonsgegevens?
Haringparty Deurningen verwerkt uw persoonsgegevens om in de toekomst contact met u op te nemen, voor de afhandeling van een eventuele overeenkomst tussen u en Haringparty Deurningen, voor de overige dienstverlening van Haringparty Deurningen en voor haar interne bedrijfsvoering. Dit kan zijn, omdat u hierom verzoekt en dus zelf toestemming geeft, maar ook om u schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) te kunnen benaderen indien wij u telefonisch niet hebben kunnen bereiken. Verder kunnen wij contact met u opnemen via bijvoorbeeld e-mail om u uit te nodigen voor beurzen of evenementen. Daarnaast kan Haringparty Deurningen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen in verband met de tussen u en Haringparty Deurningen gesloten overeenkomst. Haringparty Deurningen zal uw gegevens niet voor andere doelen gebruiken. Haringparty Deurningen hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd behandeld in overeenstemming met de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving op het gebeid van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Haringparty Deurningen uw gegevens?
Haringparty Deurningen bewaard de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat Haringparty Deurningen de gegevens bewaard zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die Haringparty Deurningen langer moet bewaren omdat dit wettelijk verplicht is.

Delen met anderen.
Haringparty Deurningen zal uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kan Haringparty Deurningen uw gegevens aan anderen verstrekken als zij hiervoor toestemming heeft verkregen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Wilt u uw persoonsgegevens die wij verwerken inzien, aanpassen of laten verwijderen? Dan kunt u uw verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens naar ons toesturen door middel van ons contactformulier.
Haringparty Deurningen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens.
Haringparty Deurningen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom neemt Haringparty Deurningen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of vernietiging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
De website van Haringparty Deurningen gebruikt een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Haringparty Deurningen.

Wat als u een klacht heeft over de verwerking?
Haringparty Deurningen vindt het erg vervelend wanneer u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Haringparty Deurningen wil dan graag met u in contact komen om hiervoor een oplossing te zoeken.
U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen in deze privacyverklaring.
Haringparty Deurningen kan dit document van tijd tot tijd aanpassen. Aanpassingen zullen op onze websites gepubliceerd worden. Het is daarom aan te raden om dit document geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens;
Haringparty Deurningen
Deurningerstraat 29
7561 RN Deurningen

telefoonnr : +31 (0) 74 278 0919
e-mailadres: info@haringpartydeurningen.nl